Vložení vlastního obrázku nebo grafiky do systému

Vložením vlastní grafiky nebo obrázku do našeho systému umožníte rychleší komunikaci a zpracování výsledné objednávky.

Jak systém pracuje?

Postačí vyplnit v předem připraveném formuláři veškeré informace, především vložit požadovaný soubor z Vašeho zdroje. Formulář jednoduše odešlete kliknutím na VLOŽIT. Důležité je vyplnit také e-mailovou adresu, kam Vám budou doručeny případné instrukce. Po úspěšném vložení Vám systém vygeneruje unikátní číslo, které lze v našem e-shopu použít k realizaci objednávky. Při výběru zboží, pokud to systém umožní, bude možné toto číslo vložit do vstupního pole Vlastní grafika. Tím zaručíte objednávku zboží s potiskem právě grafiky, kterou jste vložili přes tento formulář. Veškeré soubory budou archivovány po dobu 1 měsíce. Pokud v tomto termínu nedojde k realizaci objednávky. Budou uložené soubory z našeho systému odstraněny.

Formulář pro vložení souboru, grafiky

E-mail

Titulek grafiky

Vlastní grafika - výběr souboru

Poznámka


Souhlas se zasíláním novinek a informací, max. 1 x za týden

Ano souhlasím  Ne nesouhlasím

Souhlas s pravidly systému, viz níže

Ano souhlasím  Ne nesouhlasím

Portál reklamtisk.cz postupuje při zpracování vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Pravidla systému vkládání souborů

  • Systém lze využít pouze za účelem následné objednávky zboží z portálu reklamtisk.cz
  • Je přísně zakázáno vkládat soubory, které by mohly poškodit náš systém
  • V případě porušení pravidel jsme oprávněni poskytnout veškeré údaje třetí straně k projenání.